Wykoszony rów melioracyjny Z-7 w Zielonkach Wsi, Zielonkach Parceli, Stare Babice

Wykoszony rów melioracyjny Z-7 w Zielonkach Wsi, Zielonkach Parceli, Stare Babice

Wykoszony rów melioracyjny Z-7 w Zielonkach Wsi, Zielonkach Parceli, Stare Babice